/

שלישיית ינשופים לא שומע לא רואה לא מדבר

חומרים:

מידות:

1
129