/

חולצת "אני לא מנגן על בס אני אוכל אותו" של שוגר זאזא- מידה 16

מידה 16.

חומרים:

מידות:

1
65